Skip to Content

Equipos docentes

 

O esforzo do profesorado do centro ten como eixo central a práctica académica pero non se limita exclusivamente á xestión da docencia. Os profesores e profesoras, distribuídos en etapas e ciclos educativos, departamento de orientación e equipos de traballo (actividades complementarias, biblioteca, TiCs e normalización lingüística) interactúan nestes eidos baixo premisas de coordinación democrática, implicando isto unha participación real e dinámica na toma de decisións, na difusión da información e no compromiso sobre o desenvolvemento e seguimento dos acordos.

Equipos de ciclo:

 

Os equipos de ciclo son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver as ensinanzas propias do ciclo. Agrupan a todo o profesorado que imparte docencia neles. Entre as competencias, destacan:

  • Formular propostas para elaborar o proxecto educativo e a programación xeral anual e para a elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a súa modificación.
  • Elaborar a programación didáctica das ensinanzas
  • Manter actualizada a metodoloxía didáctica.

O profesorado programará a súa actividade docente de acordo coas programacións didácticas do ciclo ao que pertenza.

No presente curso escolar o profesorado distribúese nos seguintes ciclos:

 

EDUCACIÓN INFANTIL

 

4ºA

Paula Santomé Fernández

4ºB

Beatriz González Lorenzo

5ºA

Leticia Martínez Abastida

5ºB

Mª de la Paz Chao Oural

6ºA

Mª Olga Ogando Gayo

6ºB

Mª Pilar García Gracia

APOIO E.I

Mª Mercedes Outeiral Graña

APOIO E.I

Lucía Villanueva Fernández

APOIO E.I

Sheila Piñeiro Valín

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Mónica Conde González

AUDICIÓN E LINGUAXE

Lucía Villanueva Fernández

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1ºA

Ana María Gallego Cordeiro

1ºB

Raquel Abalo González

2ºA

Fernando Eijo

2ºB

Ana Belén Piñeiro del Río

EDUCACIÓN FÍSICA

Enrique Paredes Rodríguez

INGLÉS

Tamara Guerrero Feijóo

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

Marta Estévez Fernández

AUDICIÓN E LINGUAXE

José Jesús Obenza de Saa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

3ºA

Raquel Bretaña Durán

3ºB

Rebeca Fervenza Collazo

4ºA

Mª Pilar Herbello del Río

4ºB

Carla Garín Ibárrez

INGLÉS

Cintia Acuña Nilsson

RELIXIÓN

Mercedes Zaera Pérez

 

 

 

 

 

  

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

5ºA

Félix Solla Moreira

5ºB

Marta Lázara Fontao

6ºA

Mª Carmen Arias Cordero

6ºB

Ramona Tenreiro Santos

EDUCACIÓN FÍSICA

Ana Mª Gil Medraño

MÚSICA

Sara Chorén Rodas

ORIENTADOR

José Antonio Area Santiago

 page | by Dr. Radut