Visitas á Web

hit counter

Bibliotecas escolares | Blog de Bibliotecas escolares

ADMISIÓN DO ALUMNADO 2021/2022

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO. CURSO 2021/2022

 

DATAS

ADMISIÓN DE ALUMNADO. 

  

Sorteo público a efectos de desempate

 

 

 

 

 

 

Antes do 1 de Marzo

As letras de desempate son: W / S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de Vacantes 

1 ao 22 de Marzo

Presentación de solicitudes de admisión

 

 

10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate para presentar as solicitudes de admisión

 

Presentación da documentación xustificativa para o baremo (se hai mais peticións que prazas)

Antes do 25 de Abril

 

Listaxe provisional de alumnado admitido
Reclamacións: 5 días hábiles contados a partir do día seguinte á publicación. 

 

 

Antes do 15 de Maio

 

Listaxe definitiva 

 

Do 20 de xuño ao 30 de xuño

Matrícula Ordinaria en educación infantil e primaria

  

 

INFORMACIÓN DE INTERESE

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos

Decreto 254/2012 do 13 de decembro

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Orde do 12 de marzo de 2013

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos

Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG)

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550B).

 Orde do 18 de decembro de 2020 

Letras de desempate

Resolución de 25 de febreiro de 2021

Solicitude de admisión

Anexo II