LINGUA GALEGA

SEMANA: 16.../20

- TEMA 7

Repaso da unidade. Páxinas 120 e 121

- TEMA 8

Ler a lectura. Páx. 122 e 123

Vocabulario. Páx. 126 e 127