Curso 2019-2020

 Horario

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9 - 9:50

 

LINGUA GALEGA

 

LINGUA GALEGA LINGUA GALEGA EDUCACIÓN FÍSICA LINGUA GALEGA
9:50 - 10:40

 

EDUCACIÓN FÍSICA

 

INGLÉS MATEMÁTICAS INGLÉS  EDUCACIÓN ARTÍSTICA
10:40 - 11:30 RELIXIÓN/VALORES

 

MATEMÁTICAS 

 

LENGUA CASTELLANA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS
11:30 - 12  RECREO RECREO  RECREO  RECREO RECREO
12 - 12:30  PLAN LECTOR  PLAN LECTOR PLAN LECTOR PLAN LECTOR PLAN LECTOR
12:30 - 13:15

 

LENGUA CASTELLANA

 

LENGUA CASTELLANA  EDUCACIÓN ARTÍSTICA LENGUA CASTELLANA  SOCIAIS
13:15 - 14

 

 SOCIAIS

 

SOCIAIS INGLÉS NATURAIS NATURAIS

 

Actividades complementarias

Taller de divulgación do Judo .................................................................….....… 19/09/19

Teatro : Hubo .............................................................................................….....… 31/01/20

Concerto : El viaje de Walt ......................................................................….....… 03/04/20

Visita : Bonilla .................................................................................….….….....… 3º trimestre

Taller Aulas activas de seguridade vial de Stop Accidentes (Ed. Física): ... 3º trimestre.