Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Enlaces a contidos e actividades do temario de Matemáticas de 5º curso de Educación Primaria

Estudio de las fracciones
A enerxía: as súas formas, as fontes, a producción e a conservación.
A materia, propiedades, estados e cambios de estado.
A reproducción humana

Temario de Ciencias da Natureza de 5º de Educación Primaria

A función de nutrición.
Aparatos dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.

A función de relación: os sentidos o sistema nervioso e o movemento.

O aparato locomotor: osos e músculos.

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)