Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Páxina en construcción sen finalidade educativa, nin obxectivo concreto.

Enlaces a contidos e actividades do temario de Matemáticas de 5º curso de Educación Primaria

Estudio de las fracciones

Proposta de actividades para o tempo no que o alumnado teña que permanecer na casa.

A enerxía: as súas formas, as fontes, a producción e a conservación.
A materia, propiedades, estados e cambios de estado.

Temario de Ciencias da Natureza de 5º de Educación Primaria

Curso valeiro. En experimentación


Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)