Iniciar sesión: Acceso

Videoteca

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

Impresos, Solicitudes de admisión e matricula, Axudas

DESCARGAS DE IMPRESOS PARA A MATRÍCULA

Prema sobre cada documento para poder descargalo:

Achegar ademais a seguinte documentación:

  • FOTOCOPIA DO LIBRO DE VACINAS.os 
  • 2 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET.
  • CERTIFICADO EMPADRONAMENTO.
  • FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA.
  • FOTOCOPIADO LIBRO DE FAMILIA  
  • E de ser o caso, FOTOCOPIA DA SENTENZA REFERIDA A GARDA E CUSTODIA DO ALUMNO OU ALUMNA.

IMPRESOS

Preme na circular que queiras descargar e imprimir:

SOLICITUDE DE MATRÍCULA

 

AUTORIZACIÓN DE IMAXE