Skip to Content

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DO 3º TRIMESTRE

 Seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia ditadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, quedan publicadas nesta web as adaptacións das Programacións Didácticas referidas a dito trimestre, as cales podedes consultar descargando os ficheiros correspondentes a cada área/materia e curso/etapa que se achegan. Para calquera dúbida, contactade cos mestres/titores.story | by Dr. Radut