Iniciar sesión: Acceso

Videoteca

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

CONVOCATORIA AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º, 4º, 5º, E 6º) DE PRIMARIA, AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (1º- 2º DE PRIMARIA) E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR:

ORDE DOG LUNS, 28 DE MAIO DE 2017

As solicitudes e a documentación complementase preferentemente por vía electrónica (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/).

Tamén se poden presentar en papel no centro educativo.

Prazo de presentación de solicitudes: Dende o 22 de maio ata o 22 de xuño.

- Documentación necesaria:

  •  Solicitude (Anexo I).
  • Anexo II (Comprobación de datos dos membros da unidade familiar).
  • Copia do libro de familia (cando non teñan libro de familia, ou non reflicta a situación a 31/12/2016 poderanse acreditar os membros computantes).
  • Sentenzas xudiciais, resolucións administrativas e convenio regulador.
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais.
  • Certificado de misnusválidos ou violencia de xénero, se fose o caso.

Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.