Axudas, convocatorias

RESOLUCIÓN DEFINITIVA FONDOLIBROS 2020-2021. FORMULARIO PARA SOLICITUDE BANCO DE LIBROS DA ANPA

Están dispoñibles as listaxes definitivas de admitidos/as e de excluídos/as do FONDOLIBROS para o curso 2020-2021.

Cumprindo co artigo 13 bis da Orde do 12 de maio de 2020as listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do centro.

A listaxe definitiva de admitidos/as mostra a relación de libros asignados por áreas.

BANCO DE LIBROS DA ANPA

Unha vez que comproben a lista de Fondolibros, cada familia poderá solicitar a ANPA os libros que necesite para os cursos de 3º, 4º e 6º de Primaria, a través do seguinte formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUDE DO BANCO DE LIBROS DA ASOCICIÓN DE NAIS E PAIS.

*Lembren que en 3º e 4º de Primaria non se utiliza libro de Lingua Galega.

O alumnado de 5º de Primaria ao participar no proxecto E-Dixgal non empregará libros impresos.

Os libros entregaranse ao inicio do próximo curso.

LISTADO DE LIBROS PARA O PRÓXIMO CURSO

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2020-2021

Están dispoñibles desde hoxe, día 3 de xullo, as listaxes provisionais de admitidos/as e de excluídos/as do FONDOLIBROS para o curso 2020-2021.

Cumprindo co artigo 13 bis da Orde do 12 de maio de 2020, as listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do centro.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través  da apliación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital.

Prazo de reclamación ás listaxes provisionais:  2 días seguintes á publicación.

IMPORTANTE: Na Resolución provisional adxudícanse os libros existentes no centro, recollidos aos alumnos que recibiron axudas en cursos anteriores.

Aos alumnos e alumnas que aparecen sen libros, ou que non reciben o total que lles corresponden, procederase a adxudicarlles libros na Resolución definitiva. O número de exemplares que se adxudicarán dependerá da renda familiar.

Cando se publique a resolución definitiva, probablemente a finais da vindeira semana, tamén se habilitará o acceso a un formulario para solicitar libros de texto do Banco de Libros da ANPA a aquelas familias que non reciben libros do Fondolibros da Consellería ou que non lles concederon todos os que necesitan.

 

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAIS PARA O CURSO 2020 2021

INFORMACIÓN IMPORTANTE

O alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria non mercarán ningún libro de texto, salvo o de inglés, ata que o titor/a encargado/a de impartir docencia nestes cursos traslade ás familias no mes de setembro a listaxe de materiais a empregar.

5º de Educación Primaria. O centro está incluído na listaxe provisional para formar parte do proxecto E-dixgal o vindeiro curso. Isto supón que o alumnado empregara libros dixitais.

O profesorado que imparte as áreas de música e relixión non empregará libros de texto o vindeiro curso.

En 3º e 4º de Educación Primaria non se empregará libro de lingua galega.

 

Libros de texto e materiais para o curso 2020 2021

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, FONDO SOLIDARIO E BANCO DE LIBROS DA ANPA

No DOG de 19 de maio de 2020 publicouse a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/2021.

No curso 2020/2021 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado en toda a Educación Primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na web do centro e no portal da Consellería: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/PaxinaInicio.action    

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 19 de xuño de 2020, inclusive.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros ) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro (en horario de 09:30 a 13:30) ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Neste caso a solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro.

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para 1º e 2º cursos de Educación Primaria:

-Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000,00 euros: 210 euros

-Renda per cápita familiar superior a 6.000 ata 10.000,00 euros: 140 euros

Para os efectos de renda terse en conta o exercicio fiscal do ano 2018 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2018.

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2018, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros de texto. A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Banco de libros da Asociación de Nais e Pais. 

  • 3º e 5º de EP: Este ano corresponde cambiar os libros de texto para estes cursos polo que a ANPA, en principio, no contaría cun banco de libros para os mesmos.  A ANPA está estudando a maneira de, unha vez publicada a listaxe definitiva de admitidos no fondo libros, cubrir as necesidades das familias do centro que non poderon acollerse a el.
  • 4º e 6º de EP: Para aquelas familias que non se lles concedan libros a través do Fondo solidario (por superar os límites de renda) hai libros da ANPA nestes cursos que seguramente sexan suficientes.
  • A ANPA comunicará más adiante como acollerse ao Banco de libros.

Orde da convocatoria.

Documentación a presentar

Anexo I e Anexo II.

Fondo libros.

Sede electrónica.

AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA ANPA 2019-2020

Convocatoria de axudas económicas ás familias para atender aos gastos do comezo do curso escolar da Concellería de Educación do Concello de Sada.

Enlace á web municipal onde se atopa a información da convocatoria.

As actividades extraescolares comezaron no día de onte. Lémbrase ás familias que hai prazas dispoñibles. 

Oferta de actividades extraescolares da Asociación de Nais e Pais para o curso 2019-2020 e boletín de inscrición:

Educación Infantil.

Educación Primaria.

AXUDA PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO CURSO 2019-2020

O alumnado con necesidades educativas especiais  derivadas de discapacidade  ou trastorno grave de conduta e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo asociadas a altas capacidades intelectuais poderán ser beneficiarios de dita axuda.

Para acceder ao texto completo da convocatoria pinchar aquí.

As solicitudes deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet na dirección http://www.educacionyfp.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación y Formación Profesional na dirección https://sede.educacion.gob.es.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 26 de setembro de 2019, inclusive.

Para máis información sobre o procedemento para a súa solicitude pinchar aquí.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2019-2020

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS FONDOLIBROS

LISTAXE PROVISIONAL DE EXCLUIDOS FONDOLIBROS

Prazo de reclamacións: 2 días desde a publicación das listaxes.

Sada a 25 de xuño de 2019

IMPORTANTE: Na Resolución provisional adxudícanse os libros existentes no centro, recollidos aos alumnos que recibiron axudas en cursos anteriores.

Aos alumnos e alumnas que aparecen sen libros, ou que non reciben o total que lles corresponden, procederase a adxudicarlles libros na Resolución definitiva. O número de exemplares que se adxudicarán dependerá da renda familiar.

Cando se publique a resolución definitiva tamén se habilitará o acceso a un formulario para solicitar libros de texto do Banco de Libros da ANPA a aquelas familias que non reciben libros do Fondolibros da Consellería ou que non lles concederon todos os que necesitan.

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, FONDO SOLIDARIO E BANCO DE LIBROS DA ANPA

No DOG de 20 de maio de 2019 publícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2019/2020.

No curso 2019/2020 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria. En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado en toda a Educación Primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na web do centro e no portal da Consellería: https://www.edu.xunta.es/fondolibros/PaxinaInicio.action    

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 21 de xuño de 2019, inclusive.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros ) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Neste caso a solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro.

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para 1º e 2º cursos de Educación Primaria:

-Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400,00 euros: 170 euros

-Renda per cápita familiar superior a 5.400 ata 9.000,00 euros: 90 euros

Para os efectos de renda terse en conta o exercicio fiscal do ano 2017 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2017.

No caso das axudas para a compra de material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria, o umbral é a renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2017, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 415) e a base impoñible do aforro (recadro 435); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros de texto. A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria, de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Banco de libros da Asociación de Nais e Pais. Para o alumnado que vaia cursar 3º e 5º de primaria o vindeiro curso, a ANPA conta con libros suficientes no seu Banco de libros. Ademais para aquelas familias que non se lles conceda libros a través do Fondo solidario en 4º e 6º cursos de Primaria (por superar os límites de renda) tamén hai libros da ANPA neses cursos que seguramente sexan suficientes. En breve a ANPA remitirá unha circular para explicar como acollerse ao Banco de libros.

Orde da convocatoria.

Anexo I e II. Solicitude.

Fondo libros.

Sede electrónica.

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar é o máximo órgano de participación do Centro. Del forman parte representantes dos distintos sectores da comunidade educativa. Pola importancia que ten o Consello Escolar na vida do Centro anímase a todas as nais e pais a participar neste proceso electoral.

Durante o mes de novembro do presente curso procederase á renovación de 3 representantes das nais e pais e 2 do profesorado no Consello Escolar do centro. 

A Xunta Electoral, reunida o 6 de novembro, acordou establecer o seguinte calendario electoral:

DO 8 AO 14 DE NOVEMBRO (ámbolos dous inclusive)

-Exposición dos censos electorais de nais e pais e do profesorado. Durante este período poderanse presentar reclamacións aos mesmos. Os censos estarán expostos no taboleiro de anuncios da entrada do centro e na sala de profesores respectivamente.

Impreso para presentar relamacións ao censo.

-Prazo de presentación de candidaturas ao Consello Escolar. O prazo remata o día 14 ás 14 horas.

Impreso para presentación de candidatura.

Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar. Para a presentación da candidatura e reclamacións ao censo farase un escrito dirixido ao director do centro. Quen o desexe ten modelos á súa disposición na conserxería ou pode descargalos da web do centro.

19 DE NOVEMBRO

Reunión da Xunta Electoral na que se procederá a:

-Admisión das candidaturas, aprobación definitiva de censos electorais, aprobación de modelos de papeletas e sobres.

-Publicación de candidaturas.

-Publicación definitiva do censo electoral.

-Sorteo público, ás 11,45 horas na entrada do centro (Aula 1.6) para a designación dos integrantes mesa electoral para a votación das nais e pais

27 DE NOVEMBRO

Votacións. 

Distribuir contido