ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022: ACREDITACIÓN DOS CRITERIOS PRESENTADOS

As familias que presentaron solicitudes de admisión no noso centro para o curso 2021 2022 non teñen que presentar ningunha documentación, xa que non hai máis solicitudes presentadas que prazas ofertadas.

Antes do 25 de abril, informarase deste feito, publicaranse no taboleiro interior do centro as listaxes provisionais de admitidos/as.