COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2020 2021

Ábrese o período de inscrición no servizo de comedor do CEIP “Sada y sus Contornos” para o curso 2020-2021, no que se ofertan 50 prazas para todas aquelas familias que se queiran ver beneficiadas polo mesmo. Este servizo é xestionado polo Concello de Sada.

O prazo de entrega de documentación comeza hoxe, luns 15 de xuño, e remata o venres 10 de xullo.  A documentación entregarase no rexistro de entrada do concello, mediante cita previa, sito na planta baixa do mesmo, ou a través da sede electrónica https://sede.sada.gal/opencms/es/index.html

 

Circular informativa

Ficha inscrición 

Criterios de admisión

Prezo público

 

Páxina web do Concello de Sada