Proxecto MIS+: Visita de Cristina Cao e Susú Cores

No día de hoxe recibimos unha dobre visita. Por unha banda, a remeira Cristina Cao (carta de presentación) compartiu a súa experiencia no mundo do deporte co alumnado de  EI. Por outro, a adestradora de fútbol  Susú Cores, primeira muller en adestrar un equipo masculino de rexional preferente en Galicia, conversó cos nenos e nenas de terceiro ciclo de EP.

Ambas achegaron as súas disciplinas, tradicionalmente masculinas, a todo o alumnado e reafirmaron a idea de que o deporte pode ser unha ferramenta poderosa para a consecución da igualdade.