Skip to Content

Somos PLAN PROXECTA

 

 

 

 

Biblioteca escolar

 

 

 

 

 

  

Participamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA

Horario de atención ás familias do 1 ao 22 de xullo.

Luns a venres de 11:00 a 13:00 horas

 DATOS DO CENTRO

CEIP Saco e Arce. Toén

A Verea s/n 32930 Toén - Ourense

Teléfono : 988685096

E- mail : ceip.saco.arce@edu.xunta.gal

Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce 

  

O noso colexio. Matrícula 2022-2023

Admisión de alumnado 22-23

ADMISIÓN DE ALUMNADO

INFANTIL  E PRIMARIA PARA O CURSO 2022-2023

Aplicación Admisión Alumnado

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO

1. Reserva de praza no centro de orixe: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

RESERVA DE PRAZA ALUMNADO 6º de primaria NO IES O COUTO. ANEXO I en liña

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

 2. Data do sorteo público para efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.

3. Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1-21 de marzo. ANEXO II  

Aplicación Admisión Alumnado (solicitude telemática)

Documentación que se debe achegar xunto co Anexo II:

  1. Fotocopia do DNI pais e alumn@
  2. Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumn@
  3. Certificado médico (enfemedades, alerxias, vacinas)
  4. Fotocopia libro de familia
  5. Certificado de familia numerosa de ser o caso
  6. Certificado de empadroamento

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.


 

6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITID@S


 

7. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

Todo o alumnado que presentou solicitude de admisión para o vindeiro curso 2022-23 neste centro foi admitido.

O prazo de formalización da matrícula é dende o 20 ao 30 de xuño. Os impresos de matrícula poderanse recoller na secretaría do centro ou poderán ser descargados da páxina web en xuño.

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITID@S


 

8. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño. ANEXO III-1

9. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

10. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro».

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado.

 Alumnado: Todos os cursos de PRIMARIA

 Alumnado beneficiario:

1. Alumnado beneficiario da axuda para adquirir material escolar

 Alumnado beneficiario que pode solicitar a axuda:

2. Alumnado que non  fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:

a) Pertenza a familias cunha renda per cápita, no ano 2019, igual ou inferior a 6.000 €.

b) Estea suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

Presentación de solicitudes:

 Os beneficiarios do cheque de material non terán que facer nada.

 Os que estean na situación do punto 2 do apartado anterior deberán cubrir  os Anexos I e II  xunto coa documentación e entregalos na secretaría  do centro entre o 15 e o 26 de novembro 2021.

 

Prazo: dende o 15 de novembro ata o 26 de novembro 2021.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Comeza o proceso de renovacións dos membros do Consello Escolar.

Este venres 15 de outubro farase o sorteo dos integrantes da mesa electoral

 

Estamos de parabéns

 


 

Distribuir contido


by Dr. Radut