Horarios

HORARIO DO CENTRO EN SETEMBRO E XUÑO

  • De 09:15 h. a 14:15 h.
  • Os/as alumnos/as de E. Infantil sairán cinco minutos antes.
  • Os/as alumnos/as de comedor sairán ás 15:00 h.

HORARIO DO CENTRO DE OUTUBRO A MAIO

  • De 09:00 h. a 14:00 h.
  • Os/as alumnos/as de E. Infantil sairán cinco minutos antes.
  • Os/as alumnos/as de comedor sairán ás 15:15 h.

HORARIO DE VISITAS

  • Administración: de luns a venres, de 09:10 h. ás 11:00 h.
  • Titorías: os luns, de 15:15 h. a 16:15 h.

Na medida do posible, será necesario concertar unha cita previa co titor/a para unha mellor organización e atención.