SOÑOS NA GAIOLA

POEMA ENVIADO NO NOSO LIBRO VIAXEIRO POLO CEE "NOSA SRA DO ROSARIO"