EQUIPO

Xefa do departamento:ESTÍBALIZ         

 

Compoñentes:

  ANA profesora de PT.

  SARA profesora de Audición e Linguaxe.

  ESTÍBALIZ ORIENTADORA