Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Continuación do PFAC iniciado o curso pasado para o desenvolvemento do Proxecto Abalar no CEIP Ría do Burgo

PFAC do CEIP Ría do Burgo para a implantación progesiva no centro do Proxecto Abalar

A utilización das TIC no traballo diario de aula

Recursos para o profesorado en EdiLim