Skip to Content

Documentos COVID-19

TELÉFONOS PARA AVISOS RELACIONADOS CO COVID-19

Os números de teléfono do colexio son:

981 257154 e 604 00 48 08 (de luns a venres de 9 a 14 horas e de 16 a 19 horas)

A estes números deben informar todas as familias as incidencias sanitarias relacionadas co COVID 19:

  • Se algún alumno/a presenta na casa algún síntoma compatible co COVID-19.
  • Aqueles/as que se atopen en aillamento por diagnóstico de COVID-19.
  • Aqueles/as que se atopen en corentena por contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticadas de COVID-19.

LEMBRA sempre informarte polas canles oficiais do colexio.

PLANS E DOCS. COVID-19 ACTUALIZADOS

ANEXO VI: Plan de continxencia 

 ANEXO V: Plan de adaptación á situación COVID-19 

 

 Programa de acollida

Horarios para os supostos de ensino a distacia

Outros documentos COVID-19

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

Estimadas familias:

O Equipo directivo e o Equipo COVID do centro están a seguir o protocolo establecido polas autoridades sanitarias no momento no que recibe a notificación dun caso confirmado positivo.

O Protocolo indica que o equipo COVID do centro comunica a incidencia de forma inmediata ás Xefatura Territorial de Educación e Sanidade. Será esta última quen determine as medidas a adoptar no centro e contactará coas familias que puideran estar afectadas.

Os centros educativos temos a obriga de gardar a confidencialidade e garantir o anonimato de posibles afectados segundo establece a Lei de Protección de Datos.

Atentamente,

Equipo directivo e Equipo COVID.

DOCUMENTOS DE COMEZO DE CURSO

1. Organización das entradas e saídas do centro para este curso

2. Guía para familias do Protocolo COVID do CEIP Raquel Camacho

3. Guía resumo do Protocolo elaborado pola Consellería

4. Protocolo COVID da Consellería versión do 31 de agosto

5. Resumo das medidas sanitarias do Protocolo COVID elaborado polo noso centro

Distribuir contido


by Dr. Radut