Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

PFPP do CEIP Raquel Camacho, cursos 2017/18 e 2018/19

Licencia de Formación - Modalidade 5

Clima de aula, autoestima, cohesión de grupos, resolución de conflitos, mediación, acoso escolar (Bullyng-acoso), ensinar a pensar, escoita activa, relacións alumnado-profesorado, aprendizaxe autoaxustado, multiculturalidade, interculturalidade, inclusión, educación para a paz, educación en valores democráticos.
TICS - EDUCACIÓN FÍSICA

Curso de Abalar no CEIP Raquel Camacho 


A INTEGRACIÓN DAS TICs NA DINAMIZACIÓN DUN CENTRO ESCOLAR:
BLOG E PÁXINA WEB DINÁMICA
Breve enquisa entre o profesorado do centro sobre o hardware utilizado nas TICs.
Traballando co software dos portátiles abalar.


Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)

Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

(Aínda non foi comentada ningunha)