Noticias do sitio

(Ningunha nova foi aínda comentada)


Cursos dispoñíbeis

Curso de prácticas de Lorena Sanín

Natalia Pereira. Curso de prácticas.

Aula de prácticas de Cristina Martínez Penas

Curso de Educación Física Primaria para o alumnado do CEIP Ramón Cabanillas, con valor curricular e avaliativo para 6º de Primaria.

Curso de Educación Física Primaria para o alumnado do CEIP Ramón Cabanillas, con valor curricular e avaliativo para 6º de Primaria.

Neste lugar da aula virtual informaremos das novas, circulares e avisos comúns tanto do profesorado.

CURSO

1. Interacción entre alumnado e profesor
2. Realización de tarefas
3. Avaliación do progreso

Por medio do “horario espello”,empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais daranse as Instrucións a seguir no caso de peche ou confinamento coa distribución de medios informáticos en función das necesidades do alumnado, e a posta en marcha de mecanismos de avaliación e control do alumnado.

Esta aula virtual pertence ó grupo de 3º B