Horarios atención a pais

Horarios

 

 

Dirección: Juana María López Fernández. 

 

De luns a venres de 13:00 a 13:50 horas. 

 

Secretaría: Rosa Mª Doce García. 

 

De luns a venres de 09:00 a 10:30 horas. 

 

Xefatura de Estudios: María Jesús Cabrera Fandiño. 

 

De luns a venres de 09:00 a 09:50 horas. 

 

Administrativo: Jose Antonio Amado Regueira 

 

De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas. 

Luns de 16:30 a 18:00 horas. (agás xullo e agosto) 

 

Profesores titores e especialistas: 

 

Luns de 17:00 a 18:00 horas (previa cita). 

Distribuir contido