Skip to Content

Candidaturas familias

RELACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
NO SECTOR DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS

 

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación de nomes dos candidatos que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

- D./Dª. María Fondado Marcote.

- D./Dª.Elba García Díaz.

- D./Dª.Elena García Martín.

- D./Dª.Tania Roel Sobrino.

 

Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a 2 pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar.

Os outros 2 representantes de pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2021.

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de pais para o Consello Escolar do 4 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 16 ao 26 de novembro, ambos días inclusive.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Oleiros, 16 de novembro de 2022

 

O/A DIRECTOR/A DO CENTRO E
PRESIDENTE/A DA XUNTA ELECTORALpage | by Dr. Radut