Skip to Content

Calendario das eleccións

CALENDARIO DAS ELECCIÓNS

 

Día 2 de novembro

 • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.
 • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados. 
 • Envío de escrito ao Concello e ANPA solicitándolles a designación do seu representante. Non é necesario nesta convocatoria.

Día 4 de novembro

 • Comeza o prazo de presentación das candidaturas e reclamacións de censos.

 

Día 11 de novembro

 • Remata o prazo de presentación de candidaturas.

 

Día 14 de novembro (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral)

 • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
 • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
 • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
 • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

 

Día 28 de novembro. Celebración das votacións de:

 • Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 11:30 a 12:00 horas.
 • Profesorado 16:00 horas.
 • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 16:30 a 19:00 horas.

 

Día 29 de novembro  (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral)

 • Proclamación de candidatos electos.
 • Traslado ao Xefe Territorial da Consellería de Educación Da Coruña das copias de actas das votacións efectuadas.

 

Presidenta da Xunta Electoral

Ana Perandones Lozanopage | by Dr. Radut