Subvencións

Concello de Oleiros concedeu unha subvención en concepto de materias didácticos de educación infantil de 8 unidades e actividades didácticas, culturais e deportivas (viaxes, charlas, coloquios, exposicións, revista escolar, animación á lectura, festivas e representación tetras, fomento das tics) para 512 alumnos-as.

O importe  da  axuda  ascende a 9.168 euros.