Profesorado

Cadro de persoal docente

 

Equipo Directivo: 
Directora: Estefanía Domínguez González
Xefa de Estudos: Lucía Rodríguez Martínez
Secretaría: Laura Daporta Hermida
   
Titorías:  
Educación Infantil:  
Rocío Rodríguez Ron
Esther Blanco García
Yolanda Oliveira Paz
Apoio Ed. Infantil: Sonia Rodríguez Hermo
   
Educación Primaria:
1ºA Ana Castro Liñares
2ºA Estefanía Domínguez González
2ºB Lucía Rodríguez Gónzalez
3ºA Josefa Creo Tubío
3ºB María Carmen Nogueira
4ºA José Manuel Vilas Silva
4ºB María Cristina Fernández Treus
Carmen Pérez Oujo
6ºA José Francisco Figueiro Vicente
6ºB María Blanca López Otero
   
Especialistas:  
Inglés Ed. Primaria e Sección Bilingüe:
  Adriana Varela Lorenzo
  María Dolores Olveira Quintáns
   
   
Inglés Ed. Infantil:  Adriana Varela Lorenzo
   
Educación Física  (Ed. Infantil):
   Sonia Rodriguez Hermo
   
Educación Física (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º):
  Juan Andrés Vilar Rey
   
Música:  Laura Daporta Hermida
   
Pedagoxía Terapéutica:
  María Esther Carballo Blanco
  Cinta Reboredo Leiro
   
Audición e linguaxe:
  Bárbara Liseth García Guzmán
  Laura Bereijo García
   
Relixión Católica: Pilar Ínsua García  
 

 

Orientadora:  Tania Saá Rouco 
   
Auxiliar de conversa:
  Sage Braun
Distribuir contido