Skip to Content

Cadro de persoal docente

 

Equipo Directivo: 
Directora: Mónica Martínez Louzao
Xefa de Estudos: Juan Andrés Vilar Rey
Secretaría: Rocío Rodríguez Ron
   
Titorías:  
Educación Infantil:  
Esther Blanco García
Yolanda Oliveira Paz
María José Jorge García
Apoio Ed. Infantil: Rocío Rodríguez Ron
   
Educación Primaria:
1ºA Estefanía Domínguez González
1ºB Lucía Rodríguez Martínez
2ºA Diego Castro Taboada
2ºB Sonia Lebedynski Diéguez
3ºA José Manuel Vilas Silva
3ºB María Cristina Fernández Treus
4ºA Brais Raposo Díaz
5ºA Francisco Figueiro Vicente
5ºB Blanca López Otero
6ºA Mª Carmen Nogueira López
6ºB Josefa Creo Tubío
   
Especialistas:  
Inglés Ed. Primaria e Sección Bilingüe:
  María Isabel Vázquez Mella
  María Dolores Olveira Quintáns
  Mireia Gregori Arias
   
Inglés Ed. Infantil: María Dolores Olveira Quintáns  
   
Educación Física  (Ed. Infantil, 1º e 2º de Ed. Primaria):
  Diego Castro Taboada
   
Educación Física (3º, 4º, 5º e 6º):
  Juan Andrés Vilar Rey
   
Música:  Laura Daporta Hermida
   
Pedagoxía Terapéutica:
  María Esther Carballo Blanco
  Natalia Álvarez Cuadrado
   
Audición e linguaxe:
  Mónica Martínez Louzao
  Mª José Vila Tubío
   
Relixión Católica: Pilar Ínsua García  
 

 

Orientadora:  Tania Saá Rouco 
   
Auxliar de conversa:
  Noah Sterling Bostick


book | by Dr. Radut