Skip to Content

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-20

O alumnado admitido para o curso 2019/20, formalizará a súa inscripción na Secretaría do centro, no seu horario de atención, do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se formalizase esta, decaerá o dereito á praza obtida.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

  • 4 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).
  • Certificado de escolaridade do colexio do que procedan (alumn@s de cursos diferentes a 4º de educación infantil).


page | by Dr. Radut