Convocatoria axudas adquisición libros de texto Curso 17_18

02/06/2011 12:00
Atlantic/Bermuda

 

Convocatoria de axudas para libros de para 1º-2º-3º-4º-5º e 6º e material escolar 2017-2018

Orde completa da convocatoria

Solicitude

Instruccións

 

 

 

Adxudicación provisional Convocatoria Fondo de libros (3º a 6º)

      * listaxe provisional admitidos: Móstrase unha asignación provisional do número de libros para as solicitudes admitidas. Na listaxe provisional non se indicará unha asignación concreta dos libros que si se mostrará na listaxe definitiva. Na columna "Número mínimo de libros aos que ten dereito" indícase se o alumnado ten dereito a 6 ou 4 libros polo nivel de renda. Na columna "libros que recibe o alumno" indícase o número provisional de libros que recibirá. Na listaxe definitiva este número poderá variar por cambios nas existencias, nas devolucións ou nas matrículas.

      * listaxe provisional excluídos

Adxudicación definitiva Convocatoria Fondo de libros (3º a 6º)

       * listaxe definitiva admitidos

       * listaxe definitiva excluídos

Adxudicación axuda libros (1º e 2º) e material (1º e 2º)

As solicitudes excluídas son por exceder o limiar de renda

 

 

 NOTAS:

1.- OS LIBROS ENTREGARANSE ÓS/ÁS ALUMNOS/AS O PRIMEIRO DÍA DE CLASE

2.- Os Activity Book adxudicados, son usados (están escritos). As familias ás que lles corresponda recibirán estes libros.

3.- O  cheque de material tamén se pode utilizar para comprar un novo.

4.- Os libros marcados con * na listaxe de libros de cada curso , aínda que non fosen adxudicados no fondo de libros, NON SE DEBEN COMPRAR

 

A dirección