Día Internacional das Persoas con Discapacidad

03/12/2014

A celebración anual, o 3 de decembro, do Día Internacional das Persoas con Discapacidad ten por obxecto sensibilizar á opinión pública sobre as cuestións relacionadas coa discapacidad e mobilizar o apoio á dignidade, os dereitos e o benestar das persoas con discapacidad. Tamén se propón promover tómaa de conciencia sobre as ganancias que se derivarían da integración das persoas con discapacidad en todos os aspectos da vida política, social, económica e cultural. O tema do Día baséase no obxectivo do goce pleno e efectivo dos dereitos humanos polas persoas con discapacidad e a súa participación na sociedade en igualdade de condicións, establecido no Programa de Acción Mundial para as Persoas con Discapacidad, aprobado pola Asemblea Xeral en 1982. Na Resolución 62/127 aprobada pola Asemblea Xeral, de data 18 de decembro de 2007, decidiuse que o Día Internacional dos Impedidos, que se celebra cada ano o 3 de decembro, pase a chamarse Día Internacional das Persoas con Discapacidad