Día Mundial contra a SIDA

01/12/2014

En 1998 a Asemblea Xeral expresou a súa profunda preocupación polo feito de que a síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) adquirira proporcións de pandemia. Ao tomar nota de que a Organización Mundial da Saúde (OMS) declarara Día Mundial da SIDA o 1° de decembro de 1998, a Asemblea destacou a importancia da observancia adecuada desa ocasión (resolución 43/15). Na actualidade, máis de 41 millóns de persoas están afectadas polo VIH/SIDA. Combater o VIH/SIDA, o paludismo e outras enfermidades é un dos Obxectivos de Desenvolvemento da ONU para o Milenio. Para o ano 2015 , os 191 Estados Membros da ONU comprometéronse a cumprir estes obxectivos. 

 

A Campaña Mundial contra a SIDA 2005-2010 escolleu como tema: "Deter a SIDA. Manter a promesa".