A adiviña dos sentimentos

A adiviña sentimentos

A ADIVIÑADORA DE SENTIMENTOS

Este proxecto parte do interese do alumnado de 4º de Primaria por profundizar no coñecemento das emocións e sentimentos propios e alleos. 

 

Actividades tipo I

Distribuir contido