2º FEIRA DO TROCO NO PONTE DE XUVIA

UNHA DAS ACTIVIDADES QUE FAREMOS NO CENTRO PARA CELEBRAR ESTA DATAS SERÁ A FEIRA DO TROCO NA QUE TODOS PODEDES PARTICIPAR.

PODEDES TRAER LIBROS USADOS DA CASA E CAMBIALOS  EIQUÍ POR OUTROS QUE TRUXERON OS VOSOS COMPAÑEIROS.PROCURADE QUE NON ESTEAN DETERIORADOS.

CADA ALUMNO/A  RECIBIRÁ UN VALE POR CADA LIBRO QUE TRAIA. ESTE VALE UTILIZARASE PARA FACER O TROCO.

A FEIRA DESENVOLVERASE NO PATIO CUBERTO EN HORARIO DE RECREO.

AQUELES NENOS/AS QUE NON TEÑAN LIBROS PARA CAMBIAR NON PODERÁN PARTICIPAR