Consello Escolar

EQUIPO DIRECTIVO


DIRECTOR

JOSÉ CARLOS PENA BELLÓN

      XEFA DE ESTUDIOS   Mª DEL CARMEN VÁZQUEZ BARREIRO

 SECRETARIO    JUAN MARCOS CEREZO SUÁREZ  

REPRESENTANTES DO PROFESORADO

ELISA DOPICO BORES

ANA BELÉN VILAR OTERO - VERONICA RAMOS BASOA

ANA ISABEL MORALES MOYA


REPRESENTANTES PAIS/NAIS

ANA BERTA LÓPEZ PERMUY  -  DANIEL LORENZO MIRÓN

MARÍA VANESA LAMAS FERREIRA -  MARTA SEOANE LEAL

ÁNGELA RODRÍGUEZ LÓPEZ

                                                           

      REPRESENTANTE MUNICIPAL          PERSOAL NON DOCENTE

       JAVIER Mª PEREIRO BECEIRO        JUAN JESÚS BLANCO DÍAZ