MES DE DECEMBRO: COMUNIDADE EDUCATIVA E VALORES/ DECEMBER: EDUCATIVE COMMUNITY AND VALUES

O noso centro avoga por unha educación en valores. Queremos promocionar a igualdade e solidaridade, por esta razón non so no día a día senón tamén nas celebracións tratamos de fomentar actividades conxuntas nos que os rapaces e rapazas maiores axuden aos máis novos.

Nas celebracións, como no Día da Paz, os nenos e nenas de 2º e 3º ciclo de Primaria acudiron as clases de infantil e 1º ciclo de primaria a ler libros nos que se trataban distintos valores. 

Os recreos este ano tamén trataron de fomentar o xogo e a responsabilidade,  a rapazada de 5º EP estivo a emprestar distintos xogos tradicionais.

Tamén compartimos cousas materiais cos máis desfavorecidos e cando desde o concello ou outras organizacións nos pediron dar xoguetes, bicis, roupa ou comida así o fixemos.

Entre todos podemos conseguir un mundo máis xusto.

 

DECEMBER

EDUCATIVE COMMUNITY AND VALUES

Oue school stands up for an education in values. We want to foster equality and solidarity, that is why not only in our everyday classes but also in the celebrations we are trying to promote activities in which the oldest chidren help the youngest. On Peace Day,  2nd and 3 rd cycle of Primary education went to the 1st cycle of Primary and Infant Education to read stories about different values such us empathy, diversity and justice.

This year at break time, 5 Year students tried to support responsability and fair play. They were lending  traditional games.

We also share material things with the disadvantaged. When the Council or other organizations asked us for toys, bicycles, clotes or food we did so.

If we help each other,  we can have a better place to live.