MES DE NOVEMBRO: PITEAS E TRABALLO COOPERATIVO/ NOVEMBER: PITEAS AND COOPERATIVE WORK

Este e o noso terceiro curso con traballo cooperativo, a maioría dos profesores recibiu e recibe formación sobre como traballar con ditas técnicas e xa recibimos no noso centro a mestres de outras nacionalidades que veñen a aprender de nós. Estamos moi satisfeitos con este traballo e a verdade é que supón unha mellora cualitativa na formación dos nenos que aprenden a axudarse entre eles e a facer actividades moito máis completas coa colaboración dos grupos cooperativos.

En Piteas este é o noso segundo ano e supuxo para o profesorado un gran esforzo. Cinco titores e titoras traballaron cos seus cursos en proxectos con temas decididos polos estudiantes: Van Gogh, Poesía, Escola Segura, Emocións e Historia. O resultado foi espectacular. As familias viñeron un día a ver os seus proxectos e o curso de 3º de primaria acudíu a Santiago como representante do traballo Piteas no noso centro.

O proxecto denominado "Na procura dunha escola segura" fixo unha canción ,curtas, unha revista e un xogo con scratch.

Aqui tedes algunhas fotos dos seus proxectos e do día da visita das familias.

Podedes atopar máis información no blogue do centro.

 

NOVEMBER

PITEAS AND COOPERATIVE WORK

This is our third year with cooperative work. Most of the teachers have received and are still receiving information about how to work with cooperative techniques and we have visitors from other countries to learn about it. We are very satisfied with our work and the truth is that the students have improved their knowledge when they learn to work together.

This was our second year with Piteas and it supposed a big effort for the teachers. Five tutors have been working with their groups in topics chosen by the students: Van Gogh, Poetry,  Safe school, Emotions and History. The result was amazing. Families came to school to see their projects and Year 3 work was chosen to go to Piteas Science Fair in Santiago.

The Year 3 work called" In Saarch of a Safe School" did a song,  4 short films a magazine and a game with scratch.

Here you have some photos of their projects, the families´visit and Santiago Science Fair.

You can find more information in the School Blog.