MES DE SETEMBRO: PEGADAS-CAMIÑOS SEGUROS/SEPTEMBER: FOOTPRINTS-SAFE ROUTES

O noso centro e 3 máis de Narón contan con Camiños Escolares Seguros. Os arredores do noso colexio están sinalizados, os coches non poden aparcar na porta do centro e contamos cun aparcadoiro onde as familias poden deixar o coche e vir andando. Todos os nenos e nenas que queiran poden adquirir unha pulseira e ao entrar no centro dispoñemos de dous puntos de control: un en primaria e outro en secundaria . Aquí os reciben os nenos e nenas de 6º EP que vixían que pasen ben a súa pulseira. Ao pasar a pulseira unha mensaxe chega aos móbiles das familias indicando a hora de entrada e  cada vez que pasan reciben puntos que poden canxear por premios nas tendas de Narón.

Este proxecto pretende fomentar a autonomía dos rapaces e rapazas e a súa vez o uso da bici ou patinete para vir ao centro en vez de vir no coche, diminuindo así a emisión de CO2.

Seguros percorreron un total de 26.505 km.  (A Voz de Galicia 14 de xullo do 2019).

 

SEPTEMBER

FOOTPRINTS: SAFE ROUTES

Our school with three more in Naron have Safe school Routes.  We have sings around our school to indicate safe routes for children, cars are not allowed to park at the entrance but we have a big park very close where families can leave their cars and come to school on foot. All children can freely ask for a bracelet  in the Naron Council and when they enter into the school premises there are two check points controlled by Year 6 students. When they pass their bracelet  a message arrive to their family mobiles and every time they do so they receive points which can be exchanged by presents in Naron shops.