MES DE XULLO: A NOSA CONTORNA / JULE: OUR SURROUNDINGS

No CEIP Plurilingüe Ponte de Xuvia tanto a etapa de Infantil como de Primaria aproveitamos a nosa privilexiada contorna para facer saídas, merendas e actividades curriculares polo Concello ou arredores.

Podemos destacar :

 • Camiñada a Pedroso de 3º, 4º e 5º de EP.
 • Camiñada a Fervenza de Belelle 5º EP.
 • Hora de Lectura de 3º EP.
 • Merendas de media mañá de Infantil.
 • Comidas no Parque de Xuvía co auxiliar de linguas a rapazada de 6ºEP.
 • Comida da ANPA no Parque de Xuvia.
 • Volta Ciclista cos visitantes de Erasmus polo paseo de Xuvia.
 • Paseo en bici ata Praza de Galicia para asistir ao teatro o Día contra a Violencia de Xénero.
 • Saídas co equipo de Educación Vial do Concello en bici e patinetes.
 • Clase de Educación Física no Parque de Xuvia.
 • Saída ao Muiño das Aceas e Magnolia Centenaria cos visitantes Erasmus e Profesores de Cooperativo de Cardiff.  

 

JUNE/OUR SURROUNDINGS

In our school ,  Plurilingual Ponte de Xuvia Centre, both Infant and Primary Stages take advantage  of our privileged surroundings to do School Trips, take snacks or do activities of our school programmings.

We  can highlight the following activities:

 • Hiking to Pedroso, Year 3,4 and 5.
 • Hiking to  Belelle´s Waterfall , Year 5.
 • Reading Time, Year 3.
 • Snack in the morning, Infant Students.
 • Lunch in  Xuvia  Park with the Language Assistant, Year 6.
 • Parents´Association Lunch  in Xuvia Park.
 • Cycling riding with Erasmus visitants in Xuvia  Promenade.
 • Cycling route to  Galicia Square  to go to see a play on The Day against Women Violence, Year 6.
 • Outings with the Road Safety Education Equipment,Primary Students.
 • Physical Education Class in  Xuvia Park.
 • Outing to Aceas Mill and Centenary Magnolia with  Erasmus visitants and Cooperative teachers from  Cardiff.