EDUCACIÓN VIAL FEBREIRO

EDUCACIÓN VIAL

O 22 de febreiro a equipo de Educación Vial do Concello de Narón  acudiu ao noso colexio para facer prácticas coa rapazada de 5 e 6 anos.  Os nenos tiñan que ir en motos, patinetes ou facer de peóns e simular unha volta pola rúa. Os viandantes levaban chaleco reflectante e paraban e miraban tres veces antes de cruzar a rúa; e os conductores de motos e patinetes respetaban os semáforos, pasos de cebra, rotondas e stops facendo ben os seus traxectos.

Ese mesmo día tivemos prácticas en bici cos nenos/as de 3º e 4 de Educación Primaria. No patio marcaron uns percorridos cos conos e tiveron que demostrar as súas dotes na bicicleta sen caerse.  Fixérono todos moi ben.

Para as dúas actividades tivemos axuda de nenos e nenas de Secundaria do colexio Jorge Juan.

 SAFETY ROAD EDUCATION

On February 22nd,  the safety road equipment from the naron Council came to our school to show our 5 and 6 years old children how  to travel safely either as a driver or a pedestrian.

Some children rode motorbikes and scooters  and others wore reflective vests to pretend being on Naron Streets.  Our schoolyard is painted with streets, roundabouts and traffic signs.  The safety road equipment brought portable traffic lights to simulate a real road. we learnt that when traffic lights are green for pedestrians we still have to look at both sides three times before crossing  and when the traffic light is amber for drivers they have to stop and do not acelerate to pass quickly.

On the same day we also had some bike training for Year 3 and Year 4.  The playground was full of traffic cones to show a path and children had to demonstrate their skills on their bikes without falling.

For both activities we had some help from Secondary children of the School Jorge Juan. Thanks everybody our children really enjoyed these activities.