AVISO

Importante para toda a comunidade educativa do centro:

Informasenos que:

"Poderanse producir cambios na fluidez do tráfico no Polígono de Sabón, debido ao estudo de mobilidade e análise de alternativas viarias que para a mellora na circulación neste espazo, se desenvolverá dende o 09/02/2017 ao 24/02/2017"