Iniciar sesión: Acceso

PLAN LECTOR 2019-20

A biblioteca é un recurso de referencia para as distintas actuacións encamiñadas á mellora das competencias de lectura, escritura e habilidades para o uso e a producción da información. O lugar privilexiado que ofrece oportunidades de aprendizaxe, de colaboración e convivnecia e que reforza todos e cada un dos programas e proxectos do centro.

Se queres coñecer este documento pulsa PLAN ECTOR

Para coñecer as actividades desenvolvidas ao longo do curso e non ser repetitivos ver dentro do apartado da Biblioteca Escolar Blog