ANPA "A Ferradura"

Actividades extraescolares, comedor e servizo de madrugadores. Nenos de 3 anos

Nos seguintes enlaces pódese consultar a relación de actividades, horarios, prezos e outra información de interese para o alumnado de 3 anos que comeza no curso 2018/19.

Unha vez cuberta a solicitude debe entregarse no local da ANPA (en horario de 9.00-9.30 e 16.00-18.00)  ou ben por correo electrónico (anpaferradura@gmail.com). Neste último caso deberán pasar polo local da ANPA para asinar a autorización para a domiciliación bancaria.

Actividades extraescolares, comedor e servizo de madrugadores. ANPA A Ferradura. Curso 2018-2019

A partir do 28 de maio e ata o 11 de xuño está aberto o prazo para a inscrición no comedor, servizo de madrugadores  e actividades extraescolares da ANPA "A Ferradura" para todos os nenos e nenas agás 4º de Educación Infantil (para estes nenos e nenas habilitarase nos próximos dias outro prazo).

Nos seguintes enlaces pódese consultar a relación de actividades, horarios, prezos e outra información de interese.

Unha vez cuberta a solicitude debe entregarse no local da ANPA (en horario de 9.00-9.30 e 16.00-18.00)  ou ben por correo electrónico (anpaferradura@gmail.com). Neste último caso deberán pasar polo local da ANPA para asinar a autorización para a domiciliación bancaria.

A asociación


A Asociación de Nais e Pais “A Ferradura” do Colexio Pío XII ten como fins principais colaborar nas actividades educativas e extraescolares do colexio e facilitar a participación das nais e pais na xestión do Centro. Todas as nais, pais ou titores dos alumnos do colexio Pío XII que o desexen, poden formar parte desta asociación. É obrigado o pago dunha cota anual de 20 € por familia e curso escolar. O pago da cota deberá facerse a principios de cada curso. O carné da asociación é o documento que permite acceder ás actividades organizadas pola mesma.

As principais tarefas desenvolvidas pola asociación son:

  • Facilitar as relacións das nais e pais co colexio, proporcionando asesoramento e colaborando coa Dirección do centro a través do representante que ten a asociación no consello escolar.
  • Apoiar á Dirección do colexio nas reclamacións ante os responsábeis do goberno da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago para pedir melloras das instalacións ou doutro tipo.
  • Organizar actividades e servicios que faciliten as tarefas educativas e a conciliación da vida familiar e laboral das nais e pais. As principais son:
  1. Actividades
  2. Coidadores de educación infantil (muda)
  3. Madrugadores
  4. Comedor escolar

Contacto

Distribuir contido