ANPA "A Ferradura"

Pio XII A de preminibasket

 


 

  A Anpa do Pio XII felicita o Pio XII A de preminibasket, dirixido por Mirian. Acaban de quedar campións da liga de Santiago despois de gañar todos os partidos que disputaron. En liga, os nosos rapaces foron quen de derrotar equipos como Peleteiro ou Obradorio. Agora acudirán á fase galega para tentar obter un bo resultado e, sobre todo, desfrutar da experiencia. Parabéns rapaces!!

 

 

Información natación. Segundo cuatrimestre

(do 1 de Febreiro ao 31de Maio)

LUNS              16:30  a  17:15  ( 8 prazas)
MARTES          17:15  a  18:00  ( 6 prazas)
MÉRCORES     16:30  a  17:15  ( 6 prazas)  
XOVES            17:15  a  18:00  ( 6 prazas)
VENRES :

 • 1º grupo               15:45 a  16:30  ( 24 prazas)
 • 2º grupo               16:30 a  17:15  ( 24 prazas )
 • 3º grupo               17:15 a  18:00  ( 16 prazas)

REQUISITOS:

 • Os inscritos no 1ª cuatrimestre  deberán confirmar  a súa asistencia  para o 2ª cuatrimestre no local da anpa   ou ben chamando o 699.973.596  Do 14 ao 18 de Xaneiro.de 2019 (a non confirmación entendese como baixa)

Prezo:    Renovación; 47,00€/ cuatrimestre.

 • O alumnado de nova admisión debera cumprimentar a documentación correspondente  no local da anpa do 21 ao 25 de Xaneiro de 2019.

Prezo:   47,00€/ cuatrimestre

NOTA: É imprescindible que os nenos que accedan a esta actividade teñan un mínimo de 6 anos cumpridos no ano 2019 e  ser autosuficientes para cambiarse e desenvolverse nos vestiarios.(Segundo normativa da USC).

NOTA INFORMATIVA


XORNADAS DE VISITA O COMEDOR

 • O VINDEIRO MES DE FEBREIRO A ANPA A FERRADURA VAI ORGANIZAR XORNADAS DE PORTAS ABERTAS NO COMEDOR.
 • A VISITA PROLONGARASE DENDE AS 13.30H ATA AS 15:00H (horario da comida do alumnado)
 • AS PERSOAS INTERESADAS DEBERAN INSCRIBIRSE NO DESPACHO DA ANPA.

 

 • DATA DE INSCRICION DO 14 O 25 DE XANEIRO

Convocatoria Asamblea Ordinaria


Convocatoria Asamblea Ordinaria

Convócase aos socios e socias da ANPA A Ferradura á asemblea ordinaria a celebrar na sala de vídeo o xoves 13 de decembro ás 16:30h primeira convocatoria e ás 170h. en segunda convocatoria, coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación se procede da acta anterior
 2. Problemática suscitada en torno ao estacionamiento de vehículos na contorna do PIO XII. Explicación das accións realizada
 3. Renovación de vacantes da Xunta directiva.

Existen varias vacantes e precisamos de xente que se incorpore á xunta directiva da Anpa A Ferradura.

Todos @s interesad@s poden entregar a súa candidatura no local da asociación co prazo límite de entrega de 48 horas antes da celebración da Asemblea Ordinaria de Pais/Nais.

      4.- Rogos e preguntas


Modelo de presentación

D./Dª. ................................................................................................... maior de idade con D.N.I. ......................................

Na súa calidade pai ou nai, titor/a legal de un/a alumno/a do C.E.I.P. “PIO XII”, e socio/-a de pleno dereito da ANPA A Ferradura, polo presente documento:

MANIFESTA: o seu desexo de formar parte da nova Xunta Directiva da ANPA A FERRADURA, cuxa elección se celebrará o día 13 de decembro de 2018.

Por tal motivo presenta a súa Candidatura:

 

Santiago de Compostela, a ..........de ................................. de .................

O pai, nai ou Titor/a legal  

Disciplina positiva

DISCIPLINA POSITIVACHARLA INFORMATIVA E VIVENCIAL

MÉRCORES  5 DE DECEMBRO AS 16:30

AULA DE VIDEO  CEIP PIO XII

Estas charlas terían unha duración de hora e media e sintetizarían todos os puntos que se soen desenvolver nun taller de DP (unha parte de teoría sobre psicoloxía Alderiana,  actividades de role playing entre os asistentes, debate e reflexión, axuda a problemas concretos dunha familia voluntaria, recursos e materiais para profundizar na DP.

A ANPA A FERRADURA ESPERA CONTAR COA VOSA PRESENZA

Diversidade de Xenero

DIVERSIDADE DE XÉNERO E COMO ENFOCALA


 

Charla dirixida a os/as nais/pais do CEIP Pío XII

O día 21 de novembro ás 16:30 na aula de video do colexio a cargo da presidenta de ARELAS

(Asociación de Familias de Menores Trans)

Nota informativa

Civismo e Corresponsabilidade


Con dous C que todas e todos interioricemos é dabondo. Os pais do Pío XII escoitamos estes días con preocupación as queixas dos veciños da rúa Poza de Bar sobre o uso da zona de parada situada diante do colexio. E, en resposta ás mesmas, está ben aclarar varios puntos... LER MÁIS

Actividades extraescolares, comedor e servizo de madrugadores. Nenos de 3 anos

Nos seguintes enlaces pódese consultar a relación de actividades, horarios, prezos e outra información de interese para o alumnado de 3 anos que comeza no curso 2018/19.

Unha vez cuberta a solicitude debe entregarse no local da ANPA (en horario de 9.00-9.30 e 16.00-18.00)  ou ben por correo electrónico (anpaferradura@gmail.com). Neste último caso deberán pasar polo local da ANPA para asinar a autorización para a domiciliación bancaria.

Actividades extraescolares, comedor e servizo de madrugadores. ANPA A Ferradura. Curso 2018-2019

A partir do 28 de maio e ata o 11 de xuño está aberto o prazo para a inscrición no comedor, servizo de madrugadores  e actividades extraescolares da ANPA "A Ferradura" para todos os nenos e nenas agás 4º de Educación Infantil (para estes nenos e nenas habilitarase nos próximos dias outro prazo).

Nos seguintes enlaces pódese consultar a relación de actividades, horarios, prezos e outra información de interese.

Unha vez cuberta a solicitude debe entregarse no local da ANPA (en horario de 9.00-9.30 e 16.00-18.00)  ou ben por correo electrónico (anpaferradura@gmail.com). Neste último caso deberán pasar polo local da ANPA para asinar a autorización para a domiciliación bancaria.

A asociación


A Asociación de Nais e Pais “A Ferradura” do Colexio Pío XII ten como fins principais colaborar nas actividades educativas e extraescolares do colexio e facilitar a participación das nais e pais na xestión do Centro. Todas as nais, pais ou titores dos alumnos do colexio Pío XII que o desexen, poden formar parte desta asociación. É obrigado o pago dunha cota anual de 20 € por familia e curso escolar. O pago da cota deberá facerse a principios de cada curso. O carné da asociación é o documento que permite acceder ás actividades organizadas pola mesma.

As principais tarefas desenvolvidas pola asociación son:

 • Facilitar as relacións das nais e pais co colexio, proporcionando asesoramento e colaborando coa Dirección do centro a través do representante que ten a asociación no consello escolar.
 • Apoiar á Dirección do colexio nas reclamacións ante os responsábeis do goberno da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago para pedir melloras das instalacións ou doutro tipo.
 • Organizar actividades e servicios que faciliten as tarefas educativas e a conciliación da vida familiar e laboral das nais e pais. As principais son:
 1. Actividades
 2. Coidadores de educación infantil (muda)
 3. Madrugadores
 4. Comedor escolar

Contacto

Distribuir contido