Educación Artística

Educación Artistica


A Educación Artística, tal e como establece o DECRETO CURRÍCULO PRIMARIA. DECRETO 105/2014 , é unha das áreas que se impartirán en todos e cada un dos cursos da educación primaria.
No marco da proposta realizada pola Unión Europea, identifícase a Competencia cultural e artística como unha das oito competencias básicas a acadar. Dentro da Educación artística, atópanse a


Distribuir contido