Natación


DESCRICIÓN   Actividade ofrecida en coordinación coa Universidade de Santiago de Compostela. A ANPA unicamente xestiona a matrícula. É requisito imprescindible, por normativa da USC, para participar nesta actividade que o alumnado cumpridos os 6 anos