Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

pensativo Alfabetización dixital Abalar..

Estratexias para melllorar a lectura no alumnado de Primaria.

Curso con contidos sobre o traballo da lóxica-matemática nun contexto real na escola en Educación Infantil

Información para que os maiores de 5 anos, se queren, poidan xogar cos fillos menores de 5 anos


Aula virtual con recursos de Educación Musical

Recopilación de recursos virtuais para educación física

A educación física e a súa relación cas diferentes áreas da educación primaria

Aula virtual lingua estranxeira inglés 2º primaria

Curso sobre a utilización dos contos  na materia de inglés en Educación Primaria.

Actividades relacionadas co coñecemento do cine en E.I.

Coñecer a importancia do cine e a relación que ten có mundo dos nen@s.

Contidos relacionados co coñecemento do cine.

O cine como ferramenta educativa.

Traballar o cine como un modo de viaxar  no tempo así como por diferentes culturas e lugares  dándolle a coñecer  ao alumnado de 1º e 2º curso de Primaria o vocabulario relacionado co tema así como o gusto por este medio de  comunicación e expresión audiovisual.

Proxecto Interdisciplinar do centro curso 2016/17: O CINE. O alumnado de 3 anos C centrarase na figura de Walt Disney.

Proxecto A AUGA e o seu aproveitamento.
Recursos diversos para repasar
Proxecto interdisciplinar: A auga. Fontes de Compostela

Curso con contidos sobre a iniciación á robótica no nivel de ensino de Educación Primaria

Aula virtual correspondente ao seminario de formación do profesorado sobre manexo do Moodle, a realizar durante o curso 2016-17