CEIP PINO DE VAL

CEIP PINO DE VAL

 

OFERTA EDUCATIVA
    . EDUCACIÓN INFANTIL
    . EDUCACIÓN PRIMARIA
Profesores especilistas de E.Infanil, E. Primaria, E,Física, E. Artística, Lingua Estranxeira, Relixión católica, P.Terapéutica, Audición e linguaxe, e Orientación escolar.

OFERTA COMPLEMENTARIA
    . PROA  (Programa de reforzo 3º,4º, 5º e 6º de E.P)
    . Taller de habilidades sociais (Teatro, coro e convivencia)
    . Programa para mellora da lectura , escritura e cálculo
    . Biblioteca
    . Clases de informática (Concello)
    . Taller de contacontos e manualidades (Concello)
    . Potenciación da lingua inglesa (5º e 6º de E.P.)
    . Iniciación a lingua inglesa  (E.I. e 1º,2º de E.P.)
    . Obradoiro de Habilidades Sociais (6º de E.P.) (Neria)
    . Programa infórmate “cambios na pubertade” (6º de E.p.) (Neria)

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
    .Comedor escolar
    .Transporte escolar

EXTRAESCOLARES
    .Samaín ,  Magosto,  Festival de Nadal,  Entroido,  Fin de curso (dando participación ás familias).

SAÍDAS DIDÁCTICAS
    .1 por trimestre e participación nas actividades culturais ofertadas polo Concello de Mazaricos

PROGRAMAS DE INNOVACIÓN E CALIDADE DA  EDUCACIÓN
    .CENTRO PLURILINGÜE
    .Contrato-Programa coa Conselleria (1º ano)(Autonómico)