CONCERTO DIDÁCTICO

En colaboración co EDLG do CMUS Profesional da Coruña, os CEIP do Concello da Estrada

asistimos a un concerto didáctico no Teatro Principal da Estrada, co propósito de facer 

chegar ao noso alumnado a tradición dos cantares de cego. O músico Pancho Álvarez,

coa colaboración de Abraham Cupeiro (Coordinador do EDLG do  CMUS Profesional da

Coruña),  achegáronnos a unha das tradicións orais máis importantes de Galicia.