X Festa da Poesia de A Estrada

Dous alumnos do CEIP Pérez Viondi participando na X Festa da Poesía: Ramiro Diéguez Loureiro e Alma Diéguez Loureiro.