MODIFICACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN. CURSO 2021-2022