Skip to Content

Solicitude libros de texto e axudas material

Abre o prazo para solicitar as axudas á compra de libros de texto e material escolar ou acceder ao fondo público

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de abrir o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto, e de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos para o vindeiro curso 2018/19. Máis información en http://www.edu.xunta.gal/portal/node/22211

 

Resumo da Orde:

  Resumo da ORDE do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2018-19

 

A) FONDO SOLIDARIO

 

Poden participar alumnado de 3º, 4º, 5º, 6º Educación Primaria e dos catro cursos da ESO

 

Os libros asignaranse ao alumnado que participe por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar

 

* Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ correspóndenlle 6 libros

 

* Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000 € correspóndenlle 4 libros

 

B) ADQUISICIÓN DE LIBROS

 

As axudas para adquirir libros de texto van destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP

 

* A contía para o alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400€ corresponde: 170€

 

* A contía para o alumnado con renda per cápita familiar superior a 5400€ e igual ou inferior a 9000€ corresponde 90€

 

No caso de correspondervos o fondo de libros, será o centro educativo quen preste ao alumnado os libros que lles corresponden, os cales se lles fará entrega no comezo do vindeiro curso 2018-19.

 

C) AXUDA PARA MATERIAL ESCOLAR

 

A convocatoria de axudas para material escolarvai destinada a alumnado matriculado en educación primaria, e a contía da axuda será de 50€para aquela unidade familiar con renda per cápita igual ou inferior a 5400€.

 

A RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR REFÍRESE AO EXERCICIO 2016 e calcularase sumando a base impoñible xeral (recadro 392) e a base impoñible de aforro (recadro 405) e logo dividirase entre o número de membros da unidade familiar (contando ata 31 de decembro do 2016)

 

SOLICITUDES:

 

So se cubrirá unha única solicitude (Anexo I) en caso de vari@s fill@s escolarizados no mesmo centro.

 

Coa mesma solicitude xa se participa tanto na axuda de libros como na axuda de material escolar se vos corresponde polo nivel de ingresos.

 

O plazo máximo para entregar dita solicitude é o 22 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

 

- Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)

 

- Copia do libro de familia onde figuren tódolos membros computables.

 

- Certificado acreditativo do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

 

- Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar e da declaración da renda do 2016, cando non autoricen a consulta telemática.

 

OBRIGAS:

 

Será requisito imprescindible, para beneficiarse de libros procedentes do fondo solidario,ter devolto os libros de textoque se recibiron do fondo solidario no curso 2017-18. O plazo máximo para devolver ditos libros será o 22 de xuño.

 

A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2018-19.

 

Deberase destinar os importes asignados á compra de libros ou material obxeto das axudas.

 

Conservar en bo estado os libros e material reutilizable para devolvelos ao rematar o curso 2018-19.

 

PRAZOS:

 

A listaxe provisional de solicitudes admitidas ou excluídas publicarase o 6 de xullo no centro.

 

O período de reclamacións será nos dous días seguintes á publicación provisional (9 e 10 de xullo)

 

A listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas será publicadao día 12 de xullo.

 

Os vales para adquirir libros de texto e/ou material escolar poderán recollerse a partir do 12 de xullo e, preferentemente, antes do 18 de xullo. Tamén se poderán recoller durante o mes de setembro.

 

 

AdxuntoTamaño
orde convocatoria fondo e axuda libros.pdf988.33 KB
resumo orde libros .pdf60.8 KB
solicitude_anexos_i_e_ii.pdf2.02 MB


page | by Dr. Radut