Skip to Content
Agramonte, 23 - 27870 Xove (Lugo) Tel.: 982 87 09 85

Presentación do curso da Escola Municipal de Música

Onte recibimos a visita dos profesores da Escola Municipal de Música de Xove para presentar o novo curso. Aquelas persoas que estean interesadas en participar nesta actividade, poden pasar polo centro a recoller o impreso de inscrición ou descargalo aquí.

ORGANIZACIÓN SAÍDAS E GARDAS DE BIBLIOTECA

O alumnado que fai uso do servizo de comedor os luns, cómpre que, coa maior celeridade posible, faga entrega no centro do seguinte impreso, co obxecto de facilitar a organización da súa saída. Esta documentación será enviada hoxe, venres 20 de setembro, pero tamén pode ser descargada aquí.

*No caso de querer recoller o alumnado os luns ás 15:30, é necesario que cubrades o seguinte impreso.

Publicadas listaxes definitivas do fondo de libros

Publicadas as listaxes definitivas do fondo de libros para o curso 2019/2020. Pódense consultar na entrada do colexio ou ben clicando nos seguintes enlaces:

IMPORTANTE! EN 5º Ed. Primaria está concedido de forma provisional o proxecto E-Dixgal, polo que NON se comprará ningún libro (salvo o Activity Book de inglés) ata setembro.

 

Aquelas persoas que non poidan recoller os vales de libros de texto e de material neste mes, poderán facelo a comezos de setembro.

 

VALES DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Xa están dispoñibles os vales para a adquisición de libros e de material escolar para o curso 2019/2020.

Pódense pasar a recoller desde o día xoves 11 de xullo en horario de 10:00 a 13:00.

AVISO PARA O ALUMNADO DE 6 DE ED. PRIMARIA DO CURSO 2018/2019

IMPORTANTE! Están a disposición do alumnado que cursou 6º de Ed. Primaria no curso 2018/19 os historiais académicos, que deberán pasar a recoller coa maior brevidade posible.

O horario de recollida é de luns a venres de 10:00 a 13:30.

LISTAXES PROVISINONAIS FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2019/2020

Publicada a listaxe provisional do fondo solidario de libros de texto.

A data para reclamacións ábrese desde o luns, 8 de xullo, ata o vindeiro mércores, 10 de xullo, en horario de 11:00 a 12:00 horas.

A publicación da listaxe definitiva sairá publicada o vindeiro venres, 19 de xullo.

Fondo solidario de libros e axudas para libros e material escolar 2019-2020

  Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o curso escolar 2019/2020.
     
  Fondo solidario de libros de texto 2019/2020. Nota informativa
     
 

Anexos I e II.

Formulario de solicitude. (Anexo I)

Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. (Anexo II)

Fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar para o curso escolar 2019/2020

Publicada a Orde do 3 de maio de 2019, pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2019/2020. O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

 

ASIGNACIÓN DE LIBROS E CONTÍA DAS AXUDAS

1. Asignación de libros de texto do fondo solidario do centro (3º, 4º, 5º e 6º curso de EP):

 • Alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar ata que se esgoten as existencias.

 • Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da renda.

 

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

 1. Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €: 6 libros de texto

 2. Alumnado con renda per cápita familiar superior a 5.400 € ou inferior a 9.000 €: 4 libros.

 3. Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%: 6 libros con independencia da renda.

 

*ACLARACIÓN IMPORTANTE: É conveniente presentar a solicitude en calquera caso, aínda que non se estea en ningún dos supostos anteriores de renda ou situación de garda/tutela ou discapacidade, dado que en primeiro lugar se fará a asignación de libros dispoñibles no fondo solidario do centro ata esgotar existencias.

 

2. Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º curso de EP):

 1. Alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400 : 170 .

 2. Alumnado con renda per cápita superior a 5.400 euros e igual ou inferior a 9000 : 90 €.

 

3. Axudas para adquirir material escolar (alumnado matriculado en EP):

 • Renda per cápita ata 5.400 : 50 .

   

RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR

 

 • A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2017 entre o número de membros computables.

 • A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que teñan ingresos de calquera natureza. Cando se presentase declaración do IRPF no exercicio fiscal 2017, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 415) e a base impoñible de aforro (recadro 435). Cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola AEAT (certificado tributario de imputacións no exercicio 2017 da persoa solicitante e do resto dos membros computables daunidade familiar, de ser o caso).

   

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

 • A solicitude será única para todos os fillos/as.

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía elctrónica nos formularios normalizados (Anexo I) dispoñibles na aplicación informática “fondolibros” a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)

 • Opcionalmente, poderá presentarse solicitude de forma presencial no centro, en horario administrativo.

 • O formulario de solicitude (Anexo I) pode recollerse no centro, estando tamén dispoñible no portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal ou na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 • A solicitude deberá estar asinada pola nai, pai, titor/a ou representante legal.

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA NECESARIA PARA A TRAMITACIÓN

 

 • Anexo I. Solicitude.

 • Anexo II. Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.

 • Copia e orixinal do Libro de familia ou documento acreditativo da situación familiar a 31 de decembro de 2017.

 • Certificado acreditativo do grao de discapacidade dalgún/dalgunha dos/as membros da unidade familiar, de ser o caso.

 • Documentación acreditativa no caso de violencia de xénero.

 • Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2017.

 

*IMPORTANTE:As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro, deberán devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2018/2019,estando excluído desta obriga o alumnado de 1º e 2º de EP.

 

Xove, a 28 de maio de 2019.

 

O equipo directivo.

Listaxe definitiva de alumnado admitido. Curso 2019-2020

De acordo co Artigo 30 da ORDE do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, publícase a listaxe definitiva de persoas admitidas no CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán para o Curso 2019-2020, nas ensinanzas e cursos que abaixo se detallan. Pode ser consultada a relación nominal de todo o alumnado admitido no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.

O período para formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

    Listaxe definitiva de alumnado admitido en 4º curso de Educación Infantil. Curso 2019-2020

 

    Listaxe definitiva de alumnado admitido en 5º curso de Educación Primaira. Curso 2019-2020

Listaxe provisional alumnado admitido. Curso 2019/2020

De acordo co Artigo 30 da ORDE do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, publícase a listaxe provisional de persoas admitidas no CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán para o Curso 2019-2020, nas ensinanzas e cursos que abaixo se detallan. Pode ser consultada a relación nominal de todo o alumnado admitido no taboleiro de anuncios e na páxina web do centro.

Poderá formularse reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Antes do 15 de maio, será publicada a listaxe definitiva de persoas admitidas.

O período para formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

            Listaxe provisional de alumnado admitido en 4º Curso de Educación Infantil para o Curso 2019-2020.

 

            Listaxe provisional de alumnado admitido en 5º Curso de Educación Primaria para o Curso 2019-2020.
Distribuir contido


by Dr. Radut